Pielęgniarka szkolna

Gościmy

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.

Losowe zdjęcie

brd11.jpg

Szkolna pielęgniarka udziela uczniom pierwszej pomocy - opatruje rany, tamuje krwotoki. A w razie konieczności wzywa na pomoc karetkę.  Pielęgniarka w szkole prowadzi uczniom karty zdrowia, waży dzieci, mierzy, bada im wzrok, słuch. Odpowiada też za profilaktykę stomatologiczną. Jeśli lekarz wystawia odpowiednie zlecenie, podaje w szkole leki i przeprowadza niezbędne zabiegi uczniom z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnym. Pielęgniarka szkolna opiekuje się dziećmi i młodzieżą szkolną do ukończenia ostatniej klasy szkoły. W sytuacjach nagłych, jeśli stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor szkoły lub pielęgniarka powinni udzielić pomocy przedmedycznej i wezwać karetkę pogotowia. Jednocześnie ich obowiązkiem jest zawiadomić rodziców lub opiekunów dziecka.

Gabinet pielęgniarki szkolnej znajduje się budynku byłego gimnazjum.